Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwasser branche

Download Zelfverklaring hier  13-03-2019

 

Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwasserbranche

 

 

Steeds meer bedrijven en organisaties ondertekenen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Daarmee geven ze invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Invulling aan eerlijk en fatsoenlijk zaken doen met elkaar. In de markt verwachten bedrijven steeds vaker dat de ingekochte dienstverlening eerlijk en fair geleverd wordt.

Ondertekenaars van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf leggen verantwoording af over de toepassing van de Code. Dit gebeurt één keer per jaar in een zelfverklaring. In de zelfverklaring komen vijf domeinen aan bod te weten: toepassing van de Code, betrokkenheid van uw eigen organisatie, duurzame marktcondities/eerlijk en fatsoenlijk zaken doen met elkaar, contractvoorwaarden en uitvoering van het contract en sociaal beleid.

TOEPASSING VAN DE CODE

 

WAAROM PAST UW ORGANISATIE DE CODE TOE? / WAAROM HEEFT U ORGANISATIE DE

CODE ONDERTEKEND? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

Het gedachtegoed van de Code spreekt ons aan

HEEFT UW ORGANISATIE AL RESULTATEN BEREIKT MET HET TOEPASSEN VAN DE CODE?

Ja, maar het kan nog beter

OP WELKE TERREINEN HEEFT UW ORGANISATIE AL RESULTATEN BEHAALD MET HET

TOEPASSEN VAN DE CODE? BIJ DEZE VRAAG ZIJN MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

Wij hanteren realistische prijzen in onze offertes en contracten

Wij vinden kwaliteit van de dienstverlening zeer belangrijk en besteden daaraan specifieke aandacht in offertetrajecten

Wij nemen reële looptijden op in onze offertes en contracten met oog voor de belangen van alle partijen Wij stellen de opdrachtgevers voor om ten behoeve van een nieuw contract input van de schoonmakers te krijgen

Wij schrijven niet in op een aanbesteding met wachtkamerovereenkomst

We vinden indexering van tarieven belangrijk en gaan daarover in gesprek met de opdrachtgever Wij hebben overleg met de opdrachtgever, niet alleen op directieniveau maar ook rechtstreeks met de gebruikers

Wij bespreken met de opdrachtgever dat deze niet alleen sociaal beleid voert voor zijn eigen medewerkers maar ook voor ingehuurd personeel

Onze schoonmakers zijn op de hoogte van de afspraken met de opdrachtgever

Wij hebben met de opdrachtgever gesprekken over de uitvoering van het contract

BETROKKENHEID VAN UW EIGEN ORGANISATIE

 

HOE IS DE TOEPASSING VAN DE CODE GEBORGD IN UW ORGANISATIE? DE TOEPASSING VAN DE CODE ...

... is door de gehele organisatie geborgd in procedures en mensen

IN HOEVERRE ZIJN DE MEDEWERKERS VAN UW ORGANISATIE ACTIEF BETROKKEN BIJ DE CODE-ACTIVITEITEN VAN UW ORGANISATIE?

Alle medewerkers zijn actief betrokken bij de activiteiten die wij met de Code uitvoeren

IN HOEVERRE HEEFT UW BEDRIJF CODE-DOELEN OPGESTELD?

Ja, we hebben Code-doelen opgesteld. Deze zijn bekend bij en worden besproken door de directie en de betrokken medewerkers

DUURZAME MARKTCONDITIE / EERLIJK EN FATSOENLIJK ZAKEN DOEN MET ELKAAR

 

MET WELKE UITGANGSPUNTEN SCHRIJFT UW ORGANISATIE OP OPDRACHTEN IN ?

(MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

Wij vermelden in de offerte de visie van ons schoonmaakbedrijf over (verbetering van) de dienstverlening

Wij bieden de beste prijs-kwaliteit verhouding voor de schoonmaakdienstverlening

Wij zijn van mening dat de tarieven zodanig moeten zijn dat wij als schoonmaakbedrijf ook een goede boterham kan verdienen

Soms wil de opdrachtgever dat de schoonmaakdienstverlening in frequentie en kwaliteit op hetzelfde peil blijft of verbetert. Ondanks bezuinigingen waarbij de totale prijs voor schoonmaak minder wordt. Wij doen daar niet aan mee

Wij gaan in gesprek met de opdrachtgever hoe de schoonmaakdienstverlening kan verbeteren. Wij bespreken met de opdrachtgever wat hij wil

Wij willen een langdurige relatie aangaan met de opdrachtgever. Wij sluiten dus een langdurig contract met die opdrachtgever

Wij willen een relatie van partnership aangaan met de opdrachtgever. Wij moeten, met oog voor de belangen voor beide partijen, samenwerken voor het beste resultaat

IN HOEVERRE PAST U DE CODE TOE IN UW OFFERTEPROCEDURES EN AANBESTEDINGSTRAJECTEN?

Ons schoonmaakbedrijf past de Code in alle offerteprocedures en aanbestedingstrajecten voor de schoonmaak- en glazenwasserssector toe

LET U, SINDS HET ONDERTEKENEN VAN DE CODE, MEER OP EERLIJK EN FATSOENLIJK ZAKEN DOEN MET ELKAAR?

Ja, wij vinden het belangrijk om met correcte contractsvoorwaarden, een reële prijs en met oog voor de medewerkers te werken

CONTRACTSVOORWAARDEN EN UITVOERING VAN HET CONTRACT

 

WAT VOOR SCHOONMAAKCONTRACTEN HEEFT UW ORGANISATIE AFGESLOTEN?

Een mix van kortdurende en langdurige contracten

IN HOEVERRE BESPREEKT U DE UITVOERING VAN HET CONTRACT MET DE OPDRACHTGEVER?

De opdrachtgever en wij bespreken de uitvoering van alle afspraken in het contract

HEEFT U TIJDENS DE LOOPTIJD VAN HET CONTRACT CONTACT MET DE GEBRUIKERS VAN UW OPDRACHTGEVER?

Ja, wij vragen input aan deze medewerker(s) om de dienstverlening en samenwerking te verbeteren

 

SOCIAAL BELEID

 

WELKE ONDERWERPEN KOMEN IN HET GESPREK MET UW EIGEN SCHOONMAKER(S) AAN DE ORDE (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

Sociaal beleid

Werkdruk

Verbetering van de samenwerking

Verbetering van de schoonmaakdienstverlening

WELKE ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN SOCIAAL BELEID EN ARBEIDSPARTICIPATIE ONDERNEEMT U VOOR UW PERSONEEL?

Het schoonmaakbedrijf moet de CAO en geldende wet- en regelgeving naleven, dat is voor ons voldoende

Onze organisatie investeert in werkplekken voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt Onze organisatie investeert in een veilige en gezonde werkomgeving voor onze werknemers (bijvoorbeeld goed, werkend materiaal, een goede opkomstruimte). Waar nodig overlegt onze organisatie met de opdrachtgever

Regelmatig (jaarlijks/tweejaarlijks) wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder onze werknemers

Onze organisatie investeert (financieel, tijd) in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers

IN HOEVERRE VINDT U HET BELANGRIJK DAT GEÏNVESTEERD WORDT IN HET WELZIJN VAN UW MEDEWERKERS (SCHOONMAKERS)?

Wij vinden het logisch dat de opdrachtgever mede investeert in het welzijn van de schoonmakers. Het gaat dan met name om het beschikbaar stellen van faciliteiten

ONDERNEEMT UW ORGANISATIE ACTIE OM TE INVESTEREN IN GOEDE EN VEILIGE

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN VAN DE SCHOONMAKERS? ER ZIJN MEERDERE ANTWOORDEN

MOGELIJK

Wij vinden het belangrijk dat de schoonmakers veilig hun werk kunnen doen dus voeren bij elk object een Risico Inventarisatie&Evaluatie (RI&E)

Wij vinden het belangrijk dat schoonmakers een goede en veilige opkomstruimte hebben, dus zijn daarover in gesprek met de opdrachtgever

Wij vinden het belangrijk dat schoonmakers weten hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen. Dit is voor ons een aandachtspunt bij de offertes

Wij vinden het belangrijk dat schoonmakers zonder al te hoge werkdruk hun werk kunnen uitvoeren dus dat is voor ons een aandachtspunt in de offertes en contractsonderhandelingen met de opdrachtgever

IN HOEVERRE IS HET WERKVLOERGESPREK VOOR U BELANGRIJK? DIT GESPREK IS MET DE

SCHOONMAKERS – EN OPDRACHTGEVER – OVER (DE UITVOERING VAN) HET WERK, KNELPUNTEN EN VERBETERPUNTEN

Mijn organisatie vindt een werkvloergesprek belangrijk. Het werkvloergesprek vindt ad hoc plaats

HOE VAAK VINDT BIJ U PER OBJECT EEN WERKVLOERGESPREK PLAATS?

Wij organiseren meerdere keren per jaar werkvloergesprekken. Wij nodigen de opdrachtgevers bewust daarvoor uit. De opdrachtgever hoort daarbij, is onze mening.

 

 

Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij Teunissen B.V.

Heeft u vragen

Heeft u vragen over onze diverse diensten? Aarzel niet en bel ons gerust eens op of stel u vraag online via het contactformulier.

Kantoor Arnhem
Leemansweg 76
6827 BX Arnhem
Telefoon: 026-4450027
Online een vraag stellen

Nieuws

Openstaande vacatures

Wij hebben regelmatig vacatures voor interieurverzorgers/interieurverzorgsters.

Heeft u belangstelling dan kunt u gemakkelijk online een vacature ingevuld naar ons sturen.

Indien er plaatsing mogelijkheden zijn dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
Bekijk alle vacatures