Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwasser branche

Zelfverklaring 2022 downloaden

 

 

 

Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwasserbranche 2022

 

 

Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij Teunissen B.V.

Leemansweg 76

6827BX ARNHEM

info@teunissenbv.nl

 

06-10-2023

 

Steeds meer bedrijven en organisaties ondertekenen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Daarmee geven ze invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Invulling aan eerlijk en fatsoenlijk zaken doen met elkaar. In de markt verwachten bedrijven steeds vaker dat de ingekochte dienstverlening eerlijk en fair geleverd wordt.

Ondertekenaars van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf leggen verantwoording af over de toepassing van de Code. Dit gebeurt één keer per jaar in een zelfverklaring. In de zelfverklaring komen zes domeinen aan bod te weten: toepassing van de Code, betrokkenheid van uw eigen organisatie, duurzame marktcondities/eerlijk en fatsoenlijk zaken doen met elkaar, contractvoorwaarden en uitvoering van het contract, sociaal beleid en impact Corona. 

 

TOEPASSING VAN DE CODE

 

WAAROM PAST UW ORGANISATIE DE CODE TOE? / WAAROM HEEFT U ORGANISATIE DE CODE ONDERTEKEND? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

De Code zit in onze genen.

De organisatie werkt al volgens de Code.

Het gedachtegoed van de Code spreekt ons aan.

De Code is een praktische invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

HEEFT UW ORGANISATIE AL RESULTATEN BEREIKT MET HET TOEPASSEN VAN DE CODE?

 

Ja, maar het kan nog beter.

 

OP WELKE TERREINEN HEEFT UW ORGANISATIE AL RESULTATEN BEHAALD MET HET TOEPASSEN VAN DE CODE? BIJ DEZE VRAAG ZIJN MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

 

Wij hanteren realistische prijzen in onze offertes en contracten.

Wij vinden kwaliteit van de dienstverlening zeer belangrijk en besteden daaraan specifieke aandacht in offertetrajecten Wij nemen reële looptijden op in onze offertes en contracten met oog voor de belangen van alle partijen.
Wij stellen de opdrachtgevers voor om ten behoeve van een nieuw contract input van de schoonmakers te krijgen.
Wij schrijven niet in op een aanbesteding met wachtkamerovereenkomst.

We vinden indexering van tarieven belangrijk en gaan daarover in gesprek met de opdrachtgever.

Wij hebben overleg met de opdrachtgever, niet alleen op directieniveau maar ook rechtstreeks met de gebruikers.

Onze schoonmakers hebben overleg met de opdrachtgever, niet alleen op directieniveau maar ook rechtstreeks met de
gebruikers.

Wij bespreken met de opdrachtgever dat deze niet alleen sociaal beleid voert voor zijn eigen medewerkers maar ook voor ingehuurd personeel.

Onze schoonmakers zijn op de hoogte van de afspraken met de opdrachtgever.

Wij hebben met de opdrachtgever gesprekken over de uitvoering van het contract.

 

BETROKKENHEID VAN UW EIGEN ORGANISATIE

 

HOE IS DE TOEPASSING VAN DE CODE GEBORGD IN UW ORGANISATIE?

 

... is door de gehele organisatie geborgd in procedures en mensen.

 

WIE IN UW ORGANISATIE KENT DE CODE?

 

Dit kennen alle medewerkers inclusief de schoonmakers.

 

IN HOEVERRE ZIJN DE MEDEWERKERS VAN UW ORGANISATIE ACTIEF BETROKKEN BIJ DE CODE-
ACTIVITEITEN VAN UW ORGANISATIE?

 

Alle medewerkers zijn actief betrokken bij de activiteiten die wij met de Code uitvoeren.

 

IN HOEVERRE HEEFT UW BEDRIJF CODE-DOELEN OPGESTELD?

 

Ja, we hebben Code-doelen opgesteld. Deze zijn bekend bij en worden besproken door de directie en de betrokken medewerkers

 

DUURZAME MARKTCONDITIE / EERLIJK EN FATSOENLIJK ZAKEN DOEN MET ELKAAR

 

MET WELKE UITGANGSPUNTEN SCHRIJFT UW ORGANISATIE OP OPDRACHTEN IN ? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

 

Wij vermelden in de offerte de visie van ons schoonmaakbedrijf over (verbetering van) de dienstverlening Wij bieden de beste prijs-kwaliteit verhouding voor de schoonmaakdienstverlening.

Wij zijn van mening dat de tarieven zodanig moeten zijn dat wij als schoonmaakbedrijf ook een goede boterham kan
verdienen.

Soms wil de opdrachtgever dat de schoonmaakdienstverlening in frequentie en kwaliteit op hetzelfde peil blijft of verbetert.
Ondanks bezuinigingen waarbij de totale prijs voor schoonmaak minder wordt. Wij doen daar niet aan mee.
Wij gaan in gesprek met de opdrachtgever hoe de schoonmaakdienstverlening kan verbeteren. Wij bespreken met de
opdrachtgever wat hij wil.

Wij willen een langdurige relatie aangaan met de opdrachtgever. Wij sluiten dus een langdurig contract met die
opdrachtgever.

Wij willen een relatie van partnership aangaan met de opdrachtgever. Wij moeten, met oog voor de belangen voor beide partijen, samenwerken voor het beste resultaat.

 

IN HOEVERRE PAST UW ORGANISATIE DE CODE TOE IN UW OFFERTEPROCEDURES EN AANBESTEDINGSTRAJECTEN?

 

in alle offerteprocedures en aanbestedingstrajecten voor de schoonmaak- en glazenwasserssector toe.

 

LET U, SINDS HET ONDERTEKENEN VAN DE CODE, MEER OP EERLIJK EN FATSOENLIJK ZAKEN DOEN MET ELKAAR? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

 

Dat deden wij al want wij willen eerlijk, rechtvaardig en integer zaken doen.

Ja, wij vinden het belangrijk om met correcte contractsvoorwaarden, een reële prijs en met oog voor de medewerkers te
werken.

 

CONTRACTSVOORWAARDEN EN UITVOERING VAN HET CONTRACT

 

WAT VOOR SCHOONMAAKCONTRACTEN HEEFT UW ORGANISATIE AFGESLOTEN?

 

Een mix van kortdurende en langdurige contracten.

 

IN HOEVERRE BESPREEKT U DE UITVOERING VAN HET CONTRACT MET DE OPDRACHTGEVER?

 

De opdrachtgever en wij bespreken de uitvoering van alle afspraken in het contract.

 

HEEFT U TIJDENS DE LOOPTIJD VAN HET CONTRACT CONTACT MET DE GEBRUIKERS VAN UW OPDRACHTGEVER?

 

Ja, wij vragen input aan deze medewerker(s) om de dienstverlening en samenwerking te verbeteren.

 

IN HOEVERRE HEEFT U TIJDENS DE LOOPTIJD VAN HET CONTRACT OVERLEG MET UW EIGEN SCHOONMAKERS OVER HET SCHOON TE MAKEN OBJECT EN HET CONTRACT?

 

Schoonmakers kunnen ons altijd benaderen om de dienstverlening en samenwerking te verbeteren. Wij vragen bewust input van hen.

 

SOCIAAL BELEID

 

WELKE ONDERWERPEN KOMEN IN HET GESPREK MET UW EIGEN SCHOONMAKER(S) AAN DE ORDE (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

 

Sociaal beleid

Werkdruk

Beschikbare materialen en middelen
Verbetering van de samenwerking

Verbetering van de schoonmaakdienstverlening

 

WELKE ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN SOCIAAL BELEID EN ARBEIDSPARTICIPATIE ONDERNEEMT U VOOR UW PERSONEEL?

 

Het schoonmaakbedrijf moet de CAO en geldende wet- en regelgeving naleven, dat is voor ons voldoende.

Onze organisatie investeert in werkplekken voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Onze organisatie investeert in een veilige en gezonde werkomgeving voor onze werknemers (bijvoorbeeld goed, werkend materiaal, een goede opkomstruimte). Waar nodig overlegt onze organisatie met de opdrachtgever.
Regelmatig (jaarlijks/tweejaarlijks) wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder onze werknemers Onze organisatie investeert (financieel, tijd) in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.

 

IN HOEVERRE VINDT UW ORGANISATIE HET BELANGRIJK DAT GEÏNVESTEERD WORDT IN HET WELZIJN VAN UW SCHOONMAKERS?

 

Wij vinden het logisch dat ons schoonmaakbedrijf investeert in het welzijn van ons eigen personeel. Dat behoort bij goed werkgeverschap.

 

ONDERNEEMT UW ORGANISATIE ACTIE OM TE INVESTEREN IN GOEDE EN VEILIGE

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN VAN DE SCHOONMAKERS? ER ZIJN MEERDERE ANTWOORDEN
MOGELIJK

 

Wij vinden het belangrijk dat de schoonmakers veilig hun werk kunnen doen dus voeren bij elk object een Risico Inventarisatie&Evaluatie (RI&E).

Wij vinden het belangrijk dat schoonmakers een goede en veilige opkomstruimte hebben, dus zijn daarover in gesprek met de opdrachtgever.

Wij vinden het belangrijk dat schoonmakers weten hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen. Dit is voor ons een aandachtspunt bij de offertes.

Wij vinden het belangrijk dat schoonmakers zonder al te hoge werkdruk hun werk kunnen uitvoeren dus dat is voor ons een aandachtspunt in de offertes en contractsonderhandelingen met de opdrachtgever.

 

IN HOEVERRE IS HET WERKVLOERGESPREK VOOR U BELANGRIJK?

 

Mijn organisatie vindt een werkvloergesprek belangrijk. Het werkvloergesprek vindt ad hoc plaats.

 

HOE VAAK VINDT BIJ U PER OBJECT EEN WERKVLOERGESPREK PLAATS?

eens per jaar een werkvloergesprek. Wij nodigen de opdrachtgever bewust daarvoor uit. De opdrachtgever hoort daarbij, is onze
mening.

 

IMPACT CORONA

 

WAT IS DE IMPACT VAN CORONA OP UW CONTRACTEN EN DIENSTVERLENING?

 

Enigszins impact: een beperkt aantal contracten is gewijzigd qua uren of dienstverlening. De meeste contracten en dienstverlening is ongewijzigd gebleven. Vermindering van uren, de werknemers heb ik ergens anders in kunnen zetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen

Heeft u vragen over onze diverse diensten? Aarzel niet en bel ons gerust eens op of stel u vraag online via het contactformulier.

Kantoor Arnhem
Leemansweg 76
6827 BX Arnhem
Telefoon: 026-4450027
Online een vraag stellen

Openstaande vacatures

Wij hebben regelmatig vacatures voor interieurverzorgers/interieurverzorgsters.

Heeft u belangstelling dan kunt u gemakkelijk online een vacature ingevuld naar ons sturen.

Indien er plaatsing mogelijkheden zijn dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
Bekijk alle vacatures